Focus-Jeugd & Gezin

Praktijkinformatie

Focus-Jeugd & Gezin
Jan Mankeshof 107
7944GT Meppel
0522-474914

Beschrijving

Focus-Jeugd & Gezin

Missie en Visie:

Missie
Focus begeleidt jongeren en jongvolwassenen bij het vinden van hun weg in de hectiek en complexiteit van de samenleving.

Visie
Focus gaat ervan uit dat ieder persoon de antwoorden op zijn problemen of struikelblokken al in zich heeft. Focus gaat in het behandeltraject samen met de cliënt op zoek om deze antwoorden te (her)vinden.

Het coachen en begeleiden van elke jongere/jongvolwassene en/of ouder is individueel en de begeleiding is maatwerk. Focus is van mening dat de basis van elk traject in de persoonlijke kracht van de cliënt ligt.

Waar mogelijk vindt de begeleiding in de eigen, vertrouwde leefomgeving van de cliënt plaats (ambulante begeleiding). Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn, vindt de begeleiding op de locatie van Focus plaats.

Kwaliteit

Focus heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Alle specialisten die voor of samen met Focus werken zijn vakbekwaam, bevoegd en (indien vereist) aangesloten bij de eigen beroepsvereniging en houden zich aan de daarbij behorende gedragscodes. Alle specialisten beschikken over een actuele Verklaring Omtrent Gedrag.

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Angstproblematiek
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Gedragsproblematiek
 • Opvoedingsondersteuning
 • Traumata
 • Verstandelijke beperkingen
 • Psychosomatische klachten
 • Stemmingsproblematiek
 • Rouw
 • Scheidingsproblematiek

Zorgaanbod

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • EMDR
 • Individuele therapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Diagnostiek

Dienstaanbod

 • Psychologische behandeling
 • School- en beroepskeuzebegeleiding
 • Psychodiagnostiek
 • Intelligentie en didactisch onderzoek
Terug naar het ledenoverzicht