Orthopedagogische praktijk Asgard

Praktijkinformatie

Orthopedagogische praktijk Asgard
Kanaaldijk west 8
7778 H Loozen
0524-562862

Beschrijving

Praktijk Asgard biedt orthopedagogische en psychologische begeleiding aan kinderen van 0 tot 16 jaar. Er zijn drie gz-psychologen werkzaam.

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Angstproblematiek
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Dyslexie
 • Eetstoornissen
 • Gedragsproblematiek
 • Hoogbegaafdheid
 • Intelligentie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psychosomatische klachten
 • Rouw
 • Scheidingsproblematiek
 • Stemmingsproblematiek
 • Tics en/of dwang
 • Traumata
 • Verstandelijke beperkingen

Zorgaanbod

 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Diagnostiek
 • E-Health
 • EMDR
 • Groepstherapie
 • Individuele therapie
 • Mindfulness based cognitieve therapie
 • Oplossingsgerichte therapie

Dienstaanbod

 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Mindfulness
 • Psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling
Terug naar het ledenoverzicht