Auti-start

Praktijkinformatie

Auti-start
Mr. Zigher ter Steghestraat 5 B
8331 KG Steenwijk
0521-851255

Beschrijving

Auti-start is een jeugdhulp organisatie met drie locaties in de gemeente Steenwijkerland. Vanuit de locaties wordt (kortdurend)verblijf, behandeling en begeleiding geboden aan jeugdigen tussen 4 en 18 jaar met een gemiddelde tot hoge intelligentie en psychiatrische diagnose. De behandeling en begeleiding richt zich op de jeugdige met autisme en/of AD(H)D en het netwerk. De behandeling en begeleiding is altijd maatwerk en resultaatgericht, dit wordt in een persoonlijk plan met jeugdige en netwerk vastgelegd.
Samen met het team van 75 medewerkers bieden we jeugdhulp in Drenthe, Overijssel, Friesland en de Noord-Oostpolder via ZIN of PGB.

Aandachtsgebieden

 • Aandachts- en concentratieproblemen
 • Autisme Spectrum Stoornissen
 • Gedragsproblematiek
 • Opvoedingsondersteuning
 • Intelligentie

Zorgaanbod

 • Groepstherapie
 • Individuele therapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Diagnostiek

Dienstaanbod

 • Groepstrainingen
 • Intelligentie en didactisch onderzoek
 • Psychodiagnostiek
 • Psychologische behandeling
Terug naar het ledenoverzicht